Počet položek: 0 0,00 €

zpracovani osobnich udaju

Zpracování osobních údajů

Souhlasím tímto se shromažďováním, uchováním a zpracováním mých osobních údajů obsažených v tomto formuláři pro

WFA Agency s.r.o.
Na lysinách 457/20
147 00 Praha 4

IČ: 02777011

DIČ: CZ02777011

Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 2 let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle §12 a §21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle prodejci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány, maximálně však na dobu 2 (dvou) let. Dále pro účely poskytnutí komplexních informací o produktech a službách, které prodejce poskytuje prostřednictvím zasílání informací a to i elektronickými prostředky (zejména telefonicky, e-mailem, prostřednictvím SMS a MMS zpráv).

Veškeré osobní údaje budou použity pouze pro potřebu internetového obchodu pro urychlení a zjednodušení vyřizovaných objednávek a daňových dokladů.  

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci prodejce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se prodejcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

Poučení o právech obsažených v §12 a §21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů:

 1. Požádáte-li o informaci ohledně zpracování osobních údajů kteréhokoli správce, je Vám tento správce povinen takovou informaci bez zbytečného odkladu poskytnout. Obsahem informace bude vždy sdělení o:
  1. účelu zpracování osobních údajů,
  2. osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,
  3. povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů,
  4. příjemci, případně kategoriích příjemců.
 2. Máte rovněž právo:
  1. na přístup k osobním údajům;
  2. požadovat opravu osobních údajů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů;
  3. kdykoli svůj souhlas odvolat písemným oznámením doručeným příslušnému správci (WFA Agency s.r.o., Na lysinách 457/20, 147 00 Praha 4, IČ: 02777011, DIČ: CZ02777011)
 3. Pokud se domníváte, že jakýkoli správce nebo zpracovatel provádí zpracování Vašich Osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete:
  1. požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení;
  2. požádat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, nebo
  3. se obrátit s podnětem či stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Informace o používání cookies

Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů.