Počet položiek: 0 0,00 €

Obchodné podmienky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Dobrý den,

 Vítáme Vás v internetovém obchodu PRIMA MÁMA.

Veškeré zboží, které Vám je nabízeno, je v souladu s normami a předpisy platnými v ČR. Zboží, které si objednáte prostřednictvím našeho elektronického katalogu je se zobrazeným zbožím shodné v maximální možné míře, pokud došlo vlivem úpravy fotografií, popř. osvělením k mírnému zkreslení barev, budou tyto odlišnosti upřesněny v popisu jednotlivého zboží tak, abyste získali co nejpřesnější představu a co nejpodrobnější informace.

 

1. Prodávající

WFA AGENCY s.r.o.

Sídlo: Na Lysinách 457/20, 147 00 Praha 4 - Hodkovičky

IČO: 02777011

DIČ: CZ02777011

 

2. Objednávka

 Zboží lze objednat prostřednictvím našeho internetového obchodu www.primamama.cz. Po uskutečnění objednávky v našem objednávkovém systému (a po potvrzení přijetí objednávky na Vámi uvedený e-mail) je objednávka považována za závaznou.

 

3. Ceny

 Vlivem technické chyby v e-shopu může dojít k zobrazení kupní ceny u Zboží, jejíž výše hrubě neodpovídá obvyklé ceně za takové Zboží na trhu; v takovém případě Provozovatel nemá povinnost dodat dané Zboží za zobrazenou kupní cenu, kontaktuje Uživatele a sdělí mu skutečnou kupní cenu daného Zboží a Uživatel má právo se rozhodnout, zda Zboží za skutečnou kupní cenu přijme a pokud se tak nestane, ruší se Kupní smlouvy od počátku.

 

4. Způsoby platby

Platba kartou online

 Po označení způsoby platby platební kartou online, jste přesměrováni přímo do zpracovatelské banky. Nikdo z našich zaměstnanců nemá přístup k údajům o Vaší platební kartě.

Údaje k zadání při platbě:

  • číslo platební karty
  • datum ukončení platnosti karty
  • CVV2/CVC2 (poslední trojčíslí předtištěné na podpisovém proužku Vaší karty)

Pokud máte kartu zabezpečenou pro platbu přes internet, budete vyzváni k zadání Vašeho hesla. O výsledku transakce jste informováni na obrazovce a e-mailem. Obchodníkovi dojde výsledek autorizace a tím dostává pokyn k vyřízení objednávky.

 

Platba bankovním převodem

Účet máme vedený u Komerční banky.

CZ: 123-5343310257/0100

Variabilní symbol: číslo Vaší faktury

 

SK: 123-5343470277/0100

IBAN: CZ44 0100 0001 2353 4347 0277

SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Variabilní symbol: číslo Vaší faktury

 

Platba na dobírku

30 Kč

Doběrečné je poplatek přepravci za uhrazení formou dobírky.

 

5. Doba a způsob dodání

 Způsob dopravy a platby si zvolí zákazník při objednávce. Zboží bude doručeno na adresu uvedenou v objednávce, proto je třeba řádného vyplnění veškerých údajů, včetně telefonu a e-mailu v objednávce. Objednané zboží je zasíláno prostřednictvím platby předem. K ceně je připočteno poštovné dle platných tarifů dopravců. Balné u nás neplatíte u žádné objednávky.

Kupující je povinen zkontrolovat obal zásilky, zda není poškozený. V případě zjištění poškození musí toto nahlásit ihned doručovateli a nechat si vše potvrdit písemně. V případě podezření na možnost poškození obsahu zásilky ji potom nemusí převzít a vzniklou škodu uplatní prodávající u přepravce v rámci pojištění zásilky.

Pokud bude obsah zásilky poškozený, je nutné poškození přesně nafotit, jinak nebude reklamace uznaná! Zboží zpět neposílejte bez předchozí domluvy.

 

Ceny dopravy pouze pro ČR:

1) Zásilkovna - výdejní místa

Maximální hmotnost zásilky: 5 kg

Maximální rozměr jedné strany zásilky: 70 cm

Maximální součet rozměrů všech tří stran zásilky: 120 cm (např. zásilka o rozměrech 50x40x30 cm)

Minimální rozměry: 10 x 7 x 1 cm

Cena: 79 Kč

 

2) DPD

Hmotnost zásilky do 5 kg: 106 Kč

Hmotnost zásilky od 5,1 kg do 20 kg: 119 Kč

Hmotnost zásilky od 20,1 kg do 31,5 kg: 139 Kč

 

6. Výměna zboží

 Pokud jste si objednali zboží, které Vám nesedí nebo není uplně podle Vašich představ, rádi Vám jej vyměníme za jinou velikost nebo jiné zboží. Zákazníkovi umožníme výměnu zboží do 14 dnů od převzetí zásilky bez udání důvodu. 

Pokud se rozhodnete pro výměnu, je nutné dodržet tyto základní podmínky:

  • Zboží musí být odesláno nejpozději 14. den po fyzickém převzetí zásilky.
  • Zboží musí být kompletní, neporušené, nepoužité, opatřené visačkami a v originálním obalu schopné dalšího prodeje.
  • Před odesláním zboží zpět je nutné udělat novou objednávku na zboží, které žádáte výměnou (tím si zároveň ověříte dostupnost zboží) a do poznámky v objednávce napíšete výměna. Dopravné nebude 1x účtováno (jedna výměna je zdarma), z objednávky ho vymažeme.

 

7. Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující

 Kupující má v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do 14 dnů od převzetí zboží, a to na korespondenční adresu sídla prodávajícího.

Prosíme o předchozí upozornění na reklamace@primamama.cz. Zboží musí být na náklady Kupujícího vráceno doporučeně na adresu Prodávajícího. Balík zaslaný na dobírku nebude přijat!

Zároveň zašlete kopii kupní smlouvy - faktury a písemné odstoupení od smlouvy s pokyny pro vrácení Vámi zaplacené částky (číslo Vašeho bankovního účtu pro převod peněz). 

Platba se vrací stejným způsobem jako byla provedena.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Vracíte-li celou objednávku a bylo Vám naúčotváno dopravné, potom vracíme peníze včetně dopravného, které jste nám uhradili. Pokud vracíte pouze část zásilky, bude Vám vrácena poměrná část dopravného.

 

Prodávající

 V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Stornovat objednávku může takto pouze prodávající na základě Vašeho včasného e-mailu či telefonátu.

Odstoupit může prodejce také tehdy, není-li schopen z vážných důvodů doručit zboží v daném termínu. 

 

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

1.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

1.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

1.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@primamama.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

1.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adresehttp://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

1.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

1.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

Ustanovení § 14 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele: „Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvede tyto informace i na těchto internetových stránkách. Pokud smlouva uzavřená mezi prodávajícím a spotřebitelem odkazuje na obchodní podmínky, uvede informace podle věty první a druhé rovněž v těchto obchodních podmínkách.“

Ustanovení čl. 14 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line): "Obchodníci usazení v Unii, kteří uzavírají kupní smlouvy či smlouvy o poskytování služeb on-line, a internetová tržiště usazená v Unii uvedou na svých internetových stránkách elektronický odkaz na platformu pro řešení sporů on-line. Tento odkaz musí být pro spotřebitele snadno dostupný."

 

9. Ochrana osobních dat

 Naše firma respektuje Vaše soukromí. Abychom mohli objednávky řádně zpracovat a doručit, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Tyto údaje používáme výhradně k realizaci a zaúčtování Vaší platby za nakoupené zboží, k vyhotovení daňového dokladu (faktury), za účelem správné dodávky zboží, ke komunikaci s Vámi a popřípadě k identifikaci Vaší platby učiněné bankovním převodem. Zavazujeme se, že údaje Vámi zaslané nebudeme jakkoliv poskytovat třetí osobě.

 

10. Reklamační řád

 Kupující je povinen zkontrolovat obal zásilky, zda není poškozený. V případě zjištění poškození musí toto nahlásit ihned doručovateli a nechat si vše potvrdit písemně. V případě podezření na možnost poškození obsahu zásilky ji potom nemusí převzít a vzniklou škodu uplatní prodávající u přepravce v rámci pojištění zásilky.

Pokud bude obsah zásilky poškozený, je nutné do 2 dnů škodu nahlásit, poškození přesně nafotit, jinak nebude reklamace uznaná! Zboží zpět neposílejte bez předchozí domluvy mailem nebo telefonicky a uveďte popis závady. 

Zboží uhrazené zcela nebo zčásti reklamním nebo slevovým kupónem může být pouze vyměněno za bezvadné nebo jiné zboží dle dohody smluvních stran.

Po převzetí zásilky se na zboží vztahuje záruka 24 měsíců. V případě, že se během této doby vyskytne vada na výrobku má kupující právo na reklamaci. V tom případě nás nejprve písemně kontaktujte a po dohodě okopírujte fakturu, popř. napište na list papíru Vaše jméno, adresu, telefon a spolu se zbožím zašlete na adresu.

Reklamace bude vyřízena bez zbytečných prodlev, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme jinak.

 

11. Další práva a povinnosti smluvních stran

1.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

1.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

1.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@primamama.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

1.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adresehttp://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

1.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

1.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

Ustanovení § 14 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele: „Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvede tyto informace i na těchto internetových stránkách. Pokud smlouva uzavřená mezi prodávajícím a spotřebitelem odkazuje na obchodní podmínky, uvede informace podle věty první a druhé rovněž v těchto obchodních podmínkách.“

Ustanovení čl. 14 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line): "Obchodníci usazení v Unii, kteří uzavírají kupní smlouvy či smlouvy o poskytování služeb on-line, a internetová tržiště usazená v Unii uvedou na svých internetových stránkách elektronický odkaz na platformu pro řešení sporů on-line. Tento odkaz musí být pro spotřebitele snadno dostupný."

 

12. Informace k elektronické evidenci tržeb (EET)

 Náš e-shop je povinen se zapojit do systému EET od 1.3.2017

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.

Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


Objednáním souhlasíte s výše uvedenými obchodními podmínkami.

Děkujeme.