Počet položiek: 0 0,00 €

Reklamácia

výmena tovaru

Ak ste si objednali tovar, ktoré Vám nesedí alebo nie je úplne podľa Vašich predstáv, radi Vám ho vymeníme za inú veľkosť alebo iný tovar.

Zákazníkovi umožníme výmenu tovaru do 14 dní od prevzatia zásielky bez udania dôvodu.

Ak sa rozhodnete pre výmenu, je nutné dodržať tieto základné podmienky:

 

1. tovar musí byť odoslaný najneskôr 14. deň po fyzickom prevzatí zásielky.

2. tovar musí byť kompletný, neporušený, nepoužitý, opatrené visačkami a v originálnom obale schopný ďalšieho predaja.

3. nesmie byť zaslaný na dobierku, v takom prípade nebude prevzatý. Tovar je nutné zaslať na adresu predajne, z ktorej Vám sa pôvodne zaslal

(Adresu nájdete v hlavičke faktúry - hore).

4. pred odoslaním tovaru späť je nutné urobiť novú objednávku na tovar, ktorý žiadate výmenou (tým si zároveň overíte dostupnosť tovaru) a do poznámky v objednávke napíšte výmena. 

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

I. Kupujúci

- Kupujúci má v súlade s ustanovením § 53 ods. 7 občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu preukázateľne doručené do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, a to na korešpondenčnú adresu sídla predávajúceho. Prosíme o predchádzajúce oznámenie na info@primamama.cz .Zboží musí byť na náklady Kupujúceho vrátený doporučene na adresu Predávajúceho. Balík zaslaný na dobierku nebude prijatý.

Zároveň zašlite kópiu kúpnej zmluvy - faktúry a písomné odstúpenie od zmluvy s pokynmi na vrátenie Vami zaplatenej čiastky (číslo Vášho bankového účtu pre prevod peňazí).

Platba sa vracia rovnakým spôsobom ako bola vykonaná.

 Kupujúci berie na vedomie, že ak tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknuté. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým je predávajúci od kupujúceho prijal. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

Vraciate Ak celú objednávku a bolo Vám spoplatnené poštovné, potom vraciame peniaze vrátane poštovného, ktoré ste nám uhradili. Ak vraciate iba časť zásielky, bude Vám vrátená pomerná časť poštovného.

 

II. Predávajúci

V prípadoch, keď má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

- Zrušiť objednávku takto môže len predávajúci na základe Vášho včasného e-mailu alebo telefonátu

- Odstúpiť môže predajcu aj vtedy, ak nie je schopný z vážnych dôvodov doručiť tovar v danom termíne.

 

Reklamačný poriadok

Kupujúci je povinný skontrolovať obal zásielky, či nie je poškodený. V prípade zistenia poškodenia musí toto nahlásiť ihneď doručovateľovi a nechať si všetko potvrdiť písomne. V prípade podozrenia na možnosť poškodenia obsahu zásielky ju potom nemusia prevziať a vzniknutú škodu uplatní predávajúci u prepravcu v rámci poistenia zásielky.

Pokiaľ bude obsah zásielky poškodený, je nutné poškodenie presne nafotiť, inak nebude reklamácia uznaná! Tovar späť neposielajte bez predchádzajúcej dohody.

Pre urýchlenie nás kontaktujte emailom alebo telefonicky a uveďte popis závady.

Po prevzatí zásielky sa na tovar vzťahuje záruka 24 mesiacov. V prípade, že sa počas tejto doby vyskytne vada na výrobku má kupujúci právo na reklamáciu. V tom prípade nás najprv písomne kontaktujte a po dohode skopírujte faktúru, popr. napíšte na list papiera Vaše meno, adresu, telefón a spolu s tovarom zašlite na adresu:

Komenského 94, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto

Reklamácia bude vybavená bez zbytočných prieťahov, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa nedohodneme inak.

 

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI : http://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi

Informujeme Vás, že akékoľvek svoje práva a nároky si môžete voči nám uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj naše nároky voči Vám môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy.

Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Ďalšie informácie:

Webová stránka GR SANCO o ARS/RSO:

Mimosúdne riešenie sporov

MEMO/13/192

Podrobné informácie o ARS a RSO:

http://www.spotrebitelskecentrum.sk/sluzby/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov/

http://www.spotrebitelskecentrum.sk/sluzby/zastupovanie-v-sudnych-sporoch